Kvalitativt markarbete i Stockholm

Markarbete i Stockholm kan innebära allt från att bygga upp ett kulturlandskap till att förbereda en tomt inför byggande av en fastighet. Vi kan hjälpa dig som planerar att anlägga en pool och förändra utseendet på en tomt genom att spränga bort en bergknalle som skymmer utsikten. Genom att anlita oss för markarbeten i Stockholm får du en pålitlig och erfaren partner. Vi kan gå in i ditt projekt redan på idéstadiet eller när du redan erhållit ett bygglov.

Alltid med tydligt kundfokus

Vi genomför markarbeten i Stockholm på dina villkor. Vi jobbar gärna med dig som vet precis vad du vill ha men har också stor erfarenhet av att planera projekt tillsammans med familjer som bygger sitt första hus och behöver hjälp genom hela processen. Diskutera gärna markarbeten med oss redan innan du ansöker om bygglov. Vem som ska genomföra vilka moment är helt upp till dig. Om du till exempel har möjlighet att själv frakta bort eventuella schaktmassor kan du komma ner en del i pris.

Om du överväger att utföra markarbete på egen hand är det bra att veta att det ofta tar längre tid än du tror och det kan kosta mycket pengar att hyra och försäkra de nödvändiga maskinerna. Vi arbetar med större grävare än dem du kan använda som lekman och det innebär att arbetet går fortare.

Markarbeten är vår expertis

Markarbete i Stockholm innebär ofta grundläggning inför ett husbygge. Att slarva vid detta moment kan innebära allvarliga problem och det är helt enkelt en dålig affär att inte använda sig av proffs till detta moment. Arbetet kan innebära svåra moment som inte alltid går att förutse, du vet till exempel inte alltid hur djupt du måste gräva för att nå en fast grund.

Genom vår stora erfarenhet kan vi ändå göra realistiska bedömningar av vad ditt projekt kommer att kosta. Markarbeten handlar inte bara om insatser i samband med nybygge av hus. Du kan även förbättra en befintlig fastighet genom markarbetet i form av till exempel dränering av husgrunden. Markarbete behövs också ofta i samband med att avlopp dras om. En faktor som påverkar priset när det gäller markarbeten i Stockholm är vad marken består av. Har du en bergig och brant sluttande tomt är det svårare att forma den än om den är plan och utan större stenar.

Anlita oss inför ditt mark-projekt!

Om du väljer att samarbeta med oss inom markarbete i Stockholm kan du räkna med ett bra slutresultat och ett projekt som genomförs på smidigast möjliga sätt. En situation som tyvärr ofta uppkommer vid markarbeten är att det uppstår onödiga skador på tomten på grund de ofta väldigt tunga maskiner som används vid arbetet. Vi har tillgång de anläggningsmaskiner som behöv för ändamålet, även när det gäller större insatser. Om en tung grävmaskin lämnar spår efter sig kan vi återställa tomten så gott det går. Vi garanterar att du uppdrag som vi åtar oss kommer att genomföras på ett professionellt sett i enhetlighet med i förväg uppgjorda överenskommelser.

Hör av dig till oss om du planerar att bygga ett hus eller vill genomföra förbättringar på en befintlig fastighet i form av innergårdsrenovering eller asfaltering av uppfart.

Vi har erfarenhet av många olika typer av uppdrag och kan arbeta i såväl stort som lite mindre format. Oavsett vilket är det dina behov och önskemål som står i centrum för oss. Ett väl genomfört markarbete är en förutsättning vid byggen och kan även vara ett sätt lösa problem och förbättra ett äldre hus.